Όλα τα ερωτήματα απαντώνται εντός 24 ωρών ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.